Music Release Date: 17 Nov 2006

Kabul Express

Music: Raghav Sachar

Lyrics: Aditya Dhar

All tracks were composed by Raghav Sachar and the lyrics were penned by Aditya Dhar, Swaratmika Mishra and Vijay Kumar.

SONG NAME LYRICS
Kabul Fiza
Singer(s): Raghav Sachar
Lyrics